Надлежност

Одељење пољопривредне инспекције обавља послове инспекцијског надзора пре свега у областима: заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; остваривања програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства, контролу исплате премија, регреса и других субвенција и подстицајних средстава, програма мера селекције за унапређење сточарства и органске сточарске производње; безбедности хране биљног и мешовитог порекла, контролу органске производње и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа; производње и промета вина, ракије, алкохолних и безалкохолних пића и органске производње, организације и вођења Централног регистра објеката за производњу и промет хране и хране за животиње.  

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ

Правилници

Детаљније